Kinderfonds


Vindt u het schoolplein ook zo mooi?

Met uw donatie aan het Kinderfonds konden we vorig jaar, als aanvulling op het heringerichte schoolplein, de schommel aanschaffen.

Wat is het Kinderfonds?

Jaarlijks willen we (spel)materialen voor de school kunnen aanschaffen. Dit betalen we uit het Kinderfonds. Het zijn materialen die buiten de reguliere schoolbegroting vallen, en een zinvolle aanvulling op het onderwijs zijn. Zo geven we jaarlijks geld aan onze schoolbieb, voor nieuwe boeken en abonnementen zoals Kidsweek en 7days.

Dit schooljaar willen we graag investeren in materialen voor de populaire timmerlessen en voor de gymlessen. Om dit mogelijk te maken, vragen wij uw vrijwillige bijdrage:

€ 25 voor het eerste kind
€ 15 voor het tweede kind
€ 0 voor het derde kind en eventueel volgende kinderen.

Het staat u natuurlijk vrij om meer te doneren.

Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer: 
NL27 RABO 017781611
t.n.v. Oudervereniging Paradijsvogel, Kinderfonds.
Vermeld a.u.b. de naam van uw kind(eren).


Voor vragen en ideeën, spreek ons aan. Wij willen u alvast voor uw donatie bedanken.

De commissie Kinderfonds

Margaretha Burger, Patrick Vermin  en Dorien Hulsebosch.