Gymlessen


De gymlessen worden vanaf groep 2 verzorgd door een vakleerkracht, Michiel van Eerden, volgens onderstaand rooster: 

Dag                               Groep                  Tijd
Maandagochtend           2/3                       08.30-09.20
                                       4                          09.20-10.10
                                      5/6                       10.20-11.10
                                      7/8                       11.10-12.00         

Donderdagochtend        2/3                       08.30-09.20
                                       4                         09.20-10.10
                                      5/6                       10.20-11.10
                                      7/8                       11.10-12.00