IKC De Paradijsvogel


Basisschool De Paradijsvogel en Les Petits Kinderopvang vormen samen Integraal Kind Centrum (IKC) De Paradijsvogel. 

Het team van basisschool De Paradijsvogel werkt samen met de mederwerkers van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolsde opvang (BSO) van Le Petits Kinderopvang. Samen vormen wij hèt kindcentrum in Vogelenzang. 

Wij werken aan een breed en uitdagend dagprogramma voor kinderen van 0-12 jaar, van 07.30 - 18.30 uur. Wij realiseren een doorgaande pedagogische en didactische lijn met een passende zorgstructuur op maat voor ieder kind. En dat allemaal binnen één organistatie. Wij hebben een gezamenlijke visie, ambitie en doelen als fundament voor onze samenwerking. Lees voor meer informatie onze informatiegids van 2017-2018 eens door.