Een dag op het IKC


Binnen ons IKC bieden wij een dagarrangement. Ons dagarrangement ziet er als volgt uit:

Tijd                       Maandag                         Dinsdag                             Woensdag                         Donderdag                       Vrijdag
07.30-18.30        KDV                                   KDV                                    KDV                                     KDV                                    KDV
07.30-08.30        VSO/vrije tijd                   VSO/vrije tijd                    VSO/vrije tijd                    VSO/vrije tijd                    VSO/vrije tijd
08.30-12.00        POV                                                                               POV
08.30-12.00        Onderwijstijd                   Onderwijstijd                   Onderwijstijd                   Onderwijstijd                    Onderwijstijd
12.00-13.00        TSO/vrije tijd                    TSO/vrije tijd                    BSO/vrije tijd                   TSO/vrije tijd                     TSO/vrije tijd
                                                                                                                    (groep 5 t/m 8
                                                                                                                    12.15 uit!)
13.00-15.00        Onderwijstijd                   Onderwijstijd                   BSO/vrije tijd                    Onderwijstijd                    Onderwijstijd
                                                                                                                                                                                                           (groep 1 t/m 4
                                                                                                                                                                                                           middag vrij!)
15.00-18.30        BSO/vrije tijd                    BSO/vrije tijd                   BSO/vrije tijd                    BSO/vrije tijd                    BSO/vrije tijd


KDV = kinderdagverblijf
VSO = voorschoolse opvang
POV = peuteropvang
TSO = tussenschoolse opvang
BSO = buitenschoolse opvang 

De bel voor het onderwijsdeel gaat om 08.25 uur en om 12.55 uur. Onderwijstijd begint om 08.30 uur en 13.00 uur. Vrije tijd begint om 12.00 en 15.00 uur. 

We bieden zowel in onderwijstijd als vrije tijd kinderen de mogelijkheid om aan activiteiten deel te nemen rondom onze speerpunten.
Natuur: Binnen en buiten onderzoeken en ontdekken.
Lezen: Vind de mooiste boeken in onze eigen bibliotheek: de Boekenbende.
Sport: Van samen bewegen wordt iedereen blij.
Muziek. het zit in iedereen! 

In het ochtenddeel worden de zaakvakken gegeven en in de middag de themavakken. 

Naast onze reguliere opvang bieden wij een breed gevarieerd aanbod met naschoolse activiteiten. 
Hier kunnen ook kinderen aan deelnemen die geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang.