Missie / Visie


Visie, waar wij voor gaan: 

De wereld om ons heen verandert voortdurend en steeds sneller. Kinderen hebben behoefte aan andere vaardigheden dan vroeger. Dat dwingt ons om anders naar het onderwijs en onze taak daarin te kijken. Dit vraagt om ondernemend onderwijs en kinderopvang. Het is onze opdracht om naast het overbrengen van kennis, ervoor te zorgen dat kinderen zich de '21the century skills' eigen maken.  Dat ze zelfbewust en kritsch zijn, maar ook creatief en ondernemend!

Wij leiden de kinderen op tot zelfstandige, autonome burgers. Als integraal kindcentrum bieden wij kinderen een plezierige en geborgen omgeving. Een omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Waar ze kansen krijgen om hun leefwereld te verrijken. Door samen te leren en te spelen, worden ze uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En dat allemaal onder één dak! 

We bieden een plek waar inspanning en ontspanning in evenwicht zijn . In Vogelenzang is veel diversiteit en alle kinderen doen ertoe. Daarom moet iedereen mee kunnen doen en dezelfde kansen krijgen. Dat is de overtuiging van waaruit wij willen werken. Door problemen vroeg te signaleren, kunnen we kwetsbare kinderen bovendien het steuntje in de rug bieden dat ze nodig hebben. Maar ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben zijn bij ons op de goede plek. Dat doen wij samen met hen die om het kind heen staan. Dat zijn in de eerste plaats de ouders, die wij als partner in de opvoeding zien. Samen werken wij aan de ontwikkeling van kinderen in ons dorp. Vandaag én morgen, want kinderen van nu zijn de actieve burgers van de toekomst. 

Missie, waar wij voor staan: 

Het integraal kindcentrum is er voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar in Vogelenzang. Vanuit één organsitatie en onder één dak werken wij samen aan een doorgaande lijn van ons onderwijs, opvang en opvoeding. We dagen kinderen uit om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de samenleving van de 21e eeuw. Wij bieden goed onderwijs en goede kinderopvang. Om dat voor elkaar te krijgen, werken wij samen. Met elkaar binnen het kindcentrum. Met anderen daarbuiten. Zo geven wij de kinderen vandaag de bagage voor de wereld van morgen.