Zorg


De coördinatie en bewaking van de zorg voor leerlingen ligt in handen van de intern-begeleider. Bij ons is dat Melanie Frencken. Zij ondersteunt de leerkracht bij het begeleiden van onze zorgkinderen. 

Naast haar opleiding als Intern Begeleider is zij ook Remedial Teacher. Een plus voor onze school!