Sociale veiligheid


Sociaal gedrag

Op onze school streven we naar een veilig en sociaal klimaat. Om dit te bereiken gebruiken we in alle groepen de methode sociale talenten, waarmee de kinderen leren voor zichzelf op te komen zonder anderen te kwetsen. Er worden diverse thema's behandeld, zoals: Zelfvertrouwen, Samenwerken, Hulp vragen of weerbaar zijn. De leerkrachten zijn alert op pesten en plagen, en er worden regelmatig groepsgesprekken gehouden wanneer zich een voorval voordoet. Zie pestprotocol.

Schoolregels

Iedereen heeft recht op vrijheid. De vrijheid van de een mag echter niet ten koste gaan van de ander. Daarom zijn er schoolafspraken en omgangsregels nodig. Ze geven duidelijkheid over wat wel en niet geoorloofd is, zorgen voor veiligheid en geven structuur.  Wij hechten er waarde aan dat de schoolafspraken en omgangsregels worden nageleefd.
Wij maken gebruik van een gedragsprotocol waarin de schoolafspraken en omgangsregels beschreven staan. 

Maatjessysteem

Vanaf het moment dat een leerling bij ons op school komt, krijgt hij/zij na elke vakantie een andere leerling als maatje in de klas toegewezen.
Wij zien het maatjessysteem als een onderdeel van de omgang met en de zorg voor elkaar: Wij denken zo een bijdrage te leveren aan een veilige school met een goed pedagogisch klimaat.

Voorbeelden van wanneer het maatjessysteem wordt toegepast zijn:
Voor kinderen die voor de sociale ontwikkeling een extra zetje nodig hebben, hebben we ieder jaar een "vriendentraining". Deze wordt gegeven door OOK-pedagogisch. Zij komen op school en doen dit onder schooltijd met de betrokken kinderen. De ouders worden betrokken bij dit proces. Kijk voor meer informatie op www.ookpedagogisch.nl.
 

Teach Like A Champion 

De leerkrachten gebruiken technieken in de groep om te bouwen aan een sterk positief klassenklimaat. Leerkrachten borgen de doorgaande lijn hierin en gaan regelmatig bij elkaar op klassenbezoek.