Leerlingenraad


Op de Pardijsvogel vinden we het belangrijk dat ook de kinderen mogen meedenken over de gang van zaken. Hiervoor hebben wij de leerlingenraad in het leven geroepen.

Ieder jaar wordt de leerlingenraad gekozen. Uit de groepen 6, 7 en 8 worden 2 kinderen (een jongen en een meisje) gekozen. De verkiezingen gaan heel officieel. Alle leerlingen uit de 3 groepen moeten met een "echt" stembiljet in een echt stemhokje, hun stem uitbrengen.

Van tevoren wordt ook campagne gevoerd. De verkiezingen worden begeleid door dhr. André Burger, gemeenteraadslid van de gemeente Bloemendaal en een echte wethouder en de leden worden ook beëdigd.

Gedurende het schooljaar hebben zij samen met de directeur 1x in de zes weken een vergadering, waarin zij de kans hebben om onderwerpen aan de orde te stellen. Zo hebben zij ook een belangrijke rol gespeeld bij de nieuwe naam van de school. Ook mogen zij meedenken bij het besteden van het kinderfonds, geld dat door de ouders wordt betaald voor extra's voor de leerlingen.

De leerlingenraad ziet er schooljaar 2015-2016 als volgt uit: