Goede doelen


Sponsorproject Jiboro in Gambia

De Paradijsvogel sponsort een project in Jiboro in The Gambia.

In dit land, waar ruim 70 % analfabeet is, is goed onderwijs essentieel.

Mede met onze financiële steun helpen wij de school in Jiboro aan de noodzakelijke middelen om  lesmateriaal en schoolmeubilair aan te schaffen.

Ook hebben wij vijf kinderen geadopteerd, zodat zij ook in de gelegenheid zullen zijn om naar school te gaan, wat anders niet het geval zou zijn. Voor €. 120,00 kan een kind een jaar lang naar de Primary School (basisschool). 
Van dit geld worden schoolmaterialen, twee uniformen, schoenen en een schooltas aangeschaft, schoolfund wordt betaald en er is een bijdrage voor de warme maaltijd op school.

Voor dit doel houden we iedere 2 jaar een grote sponsoractie, waarbij we genoeg geld willen ophalen om de kinderen voor 2 jaar te kunnen sponsoren, en ev. iets over te houden om een bijdrage te kunnen geven aan de school. Hierdoor hebben we het andere jaar de gelegenheid vor een ander goed doel te kiezen.

Naast dit uitermate goede doel is het ook belangrijk dat wij allen ons bewust zijn/blijven van de bevoorrechte positie in ons eigen land, waar onderwijs zo “gewoon” is. Vandaar het idee om vanuit de Paradijsvogel een langdurige sponsoring voor een goed doel op te zetten.

Wij willen ons met z’n allen inzetten voor de Jiboro school, waar onze hulp zo broodnodig is èn zo geweldig gewaardeerd wordt.

De leerkrachten van de Graaf Florisschool zijn in 2007 samen naar Jiboro geweest om met eigen ogen te zien hoe het leven is in Gambia. Hier hebben we ook kunnen zien dat iedere cent die wij ophalen, bij de kinderen daar terechtkomt. Heel erg onder de indruk kwamen wij weer terug.

Natuurlijk gaat het om geld, maar opzet van het project is juist om de kinderen zelf ook actief mee te laten werken om middelen te verzamelen voor Gambia. Zo houden we ieder jaar een sponsorloop of een andere actie en om het jaar worden meer activiteiten georganiseerd om iets extra te verdienen.