Kindcentrum


Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een kindcentrum op De Paradijsvogel. Binnen dit centrum zijn de volgende stakeholders: Les Petits met de peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang, stichting JoFlo voor de TSO, De Boekenbende (bibliotheek Zuid Kennemerland), Welzijn Bloemendaal, bestuur van de speeltuin Vogelenzang en uiteraard De Paradijsvogel.

Met elke stakeholder ontwikkelen wij een missie/visie voor het kindcentrum. Hiervoor is het van belang dat wordt beschreven hoe wij met elkaar de doorgaande lijnen vorm geven, afstemmen en bewaken.

Trots zijn wij op De Boekenbende en De Ontdekplek, omdat we vanuit deze twee plekken onze visie/missie al kunnen uitdragen.