Het Atelier


Het Atelier is een plek binnen het Kindcentrum waarin wij op allerlei manier aandacht besteden aan kunst en cultuur. Vakken als beeldende vormen en tekenen vinden plaats in Het Atelier.

Iedere vrijdagmiddag timmeren vier kinderen met meester Artjan. Dit zijn kinderen uit de groepen 5 t/m 8.