Les Petits


Les Petits verzorgt de opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar na school en gedurende de schoolvakanties. Zij bieden kinderen in hun vrije tijd een pedagogisch verantwoorde opvang waarbij aandacht wordt besteed aan zowel het groepsproces als aan de individuele ontplooiingsmogelijkheden van het kind. De kinderen van groep 1/2 worden door medewerkers van Les Petits opgehaald. Les Petits werkt conform de CAO-Kinderopvang en houdt zich aan de kwaliteitsregels zoals vermeld staat in het convenant ‘Kwaliteit Kinderopvang’.

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken.